ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ มอบชุดอาหารกลางวันจากMK จำนวน 200 ชุด ขนมเค้กโกไข่ จำนวน 200 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 100 โหล

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ มอบชุดอาหารกลางวันจากMK จำนวน 200 ชุด ขนมเค้กโกไข่ จำนวน 200 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 100 โหล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

16 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image