ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บ้านเค้ก MOM MADE มอบขนมปังเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ในสถานการณ์โควิด-19

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บ้านเค้ก MOM MADE มอบขนมปังเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านคุณกษิดิ์วัฒก์ คงบุญแก้วโดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ พร้อมคุณยุภาวดี จิยิพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image