ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา บริจาคหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา บริจาคหม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ พร้อมคุณยุภาวดี จิยิพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญตลอดไป

14 กรกฎาคม 2564 1 รูป

image