ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วันที่ 22 มีนาคม 2562 คุณสมจินต์ จ่างทอง บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

22 มีนาคม 2562 1 รูป

image