ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองทุนเพื่อสังคม โดยวัดร่อนนา (พระแม่เศรษฐี) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

6 มีนาคม 2562 1 รูป

image