ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 9 คัน 4 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 คุณแม่สมใจ-คุณธนัญญา หมกเจริญ บริจาครถเข็นนั่ง มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 9 คัน ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

4 มีนาคม 2562 1 รูป

image