ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บริจาคเตียงผู้ป่วย 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คุณธนาวุฒิ ธนิตยวงศ์ ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ 74 บริจาคเตียงผู้ป่วยมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

27 กุมภาพันธ์ 2562 1 รูป

image