ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างานแก่กลุ่มผู้นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างานแก่กลุ่มผู้นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ กำหนดระยะเวลา 13 วัน ในวันที่ 5 ของการอบรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายใจ รัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ อาจารย์อำไพ ทองเลี่ยมนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บรรยายในหัวข้อการบริหารเชิงกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

24 พฤษภาคม 2566 1 รูป

image