ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณทัศนีย์ ทองบุตร บริจาคเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง และนาฬิกาติดผนัง จำนวน 1 เรือน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณทัศนีย์ ทองบุตร บริจาคเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง และนาฬิกาติดผนัง จำนวน 1 เรือน เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสุภเวช อยู่คง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

9 มีนาคม 2566 1 รูป

image