ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนด้วยกิจกรรม DOTจิตเวช

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนด้วยกิจกรรม DOTจิตเวช เครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

8 มีนาคม 2566 1 รูป

image