ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณเต็มสิริ สินสิริ และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลม จำนวน 1 เตียง

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2565 คุณเต็มสิริ สินสิริ และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลม จำนวน 1 เตียง เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณยุภาวดี จิยิพงศ์ รองผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

13 มกราคม 2566 1 รูป

image