ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีโดยมีทันตแพทย์หญิงปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

23 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image