ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ยืนยันตัวตนในการไปรับบริการด้วยบัตรประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้มารับบริการทุกท่าน ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งเบอร์โทรของท่านหรือญาติที่ติดต่อได้จริงเพื่อยืนยันตัวตนในการไปรับบริการทุกครั้ง ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตรแทนและใช้ร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่มาด้วยทุกครั้ง

17 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image