ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณเยาวพา เทิดรัตนพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณเยาวพา เทิดรัตนพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

14 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image