ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณศศิมนกานต์ เดชาอิทธิวัฒน์ มอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณศศิมนกานต์ เดชาอิทธิวัฒน์ มอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล แก่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เพื่อใช้บริการผู้ป่วยและบุคลากรแผนกผู้ป่วยใน โดยมีคุณเตือนใจ พูนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยในเป็นผู้รับมอบ

4 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image