ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565

แนะนำบุคลากรใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565 1.นางสาวอวิกา แซ่ด้าน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2.นางสาวศิวาการ สุวรรณภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3 พฤศจิกายน 2565 1 รูป

image