ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีทันตแพทย์หญิงตวงพร อักษรนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

14 กันยายน 2565 1 รูป

image