ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณอนุกูล พลศิริ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวน 5,000 บาท

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 คุณอนุกูล พลศิริ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายแพทย์กรวิชญ์ พุมเพรา เป็นผู้รับมอบ

12 กันยายน 2565 1 รูป

image