ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565 นส ณัฐวรา พิมา (เอิน) พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

1 กันยายน 2565 1 รูป

image