ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565 น.ส.ศิริวรรณ จู้ฉิ้ม (แหวน) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1 กันยายน 2565 1 รูป

image