ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน ประจำปี 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561 4 รูป

image
image
image
image