ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แนะนำแพทย์มาปฏิบัติงานใหม่ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนมิถุนายน 2565

แนะนำแพทย์มาปฏิบัติงานใหม่ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนมิถุนายน 2565

13 มิถุนายน 2565 1 รูป

image