ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณฉวาง เสนะ บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 คุณฉวาง เสนะ บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ

9 มิถุนายน 2565 1 รูป

image