ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณแม่สมใจ และ คุณพ่อกัน หมกเจริญ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 คุณแม่สมใจ และ คุณพ่อกัน หมกเจริญ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ใช้ซื้อรถเข็นนอนบริการผู้ป่วย

2 มิถุนายน 2565 1 รูป

image