ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด โดยคณะลูกๆ หลานๆ ของคุณพ่ออุ่ยตงหย่วน แซ่อุ่ย บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด โดยคณะลูกๆ หลานๆ ของคุณพ่ออุ่ยตงหย่วน แซ่อุ่ย บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ

22 เมษายน 2565 1 รูป

image