ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คุณเตือนใจ มาศพิทักษ์ มอบเครื่องพ่นยาจำนวน 1 เครื่อง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 คุณเตือนใจ มาศพิทักษ์ มอบเครื่องพ่นยาจำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์โควิด-19

22 เมษายน 2565 1 รูป

image