ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร สท้านภพ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน , รถเข็นอาบน้ำ จำนวน 1 คัน และผ้าอ้อมผู้ใหญ่

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร สท้านภพ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน , รถเข็นอาบน้ำ จำนวน 1 คัน และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์โควิด-19

22 เมษายน 2565 1 รูป

image