นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
9 เม.ย. 2563203
เดือน เม.ย.1,739
ปี 256317,422
ดูสถิติย้อนหลัง
สถานะการณ์ COVID-19

สถานการณ์ในประเทศไทย
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 12:43 น.


ผู้ป่วยสะสม
2423
[ เพิ่มขึ้น 54 ]


หายแล้ว
940


เสียชีวิต
32

ประมวลภาพกิจกรรม

8 เม.ย. 2563 1 รูป

8 เม.ย. 2563 1 รูป

8 เม.ย. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

8 เม.ย. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

8 เม.ย. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

7 เม.ย. 2563 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด