ข่าวสำหรับประชาชน
ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ปิดทำการคลินิกนอกเวลาราชการแผนกผู้ป่วยนอก  วันที่ 13 - 14 เมษายน 2566

21 มี.ค 2566 1 รูป

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนด้วยกิจกรรม DOTจิตเวช

8 มี.ค 2566 1 รูป

จัดมหกรรมวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร

1 มี.ค 2566 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณสนิท นิติประพันธ์ บริจาคน้ำดื่มชนิดแก้วจำนวน 10 แพ็ค

11 มี.ค 2566 1 รูป

คุณทัศนีย์ ทองบุตร บริจาคเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง และนาฬิกาติดผนัง จำนวน 1 เรือน

9 มี.ค 2566 1 รูป

คุณโฉม หนูยิ้มซ้าย บริจาคเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง

9 มี.ค 2566 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด