นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
14 ก.ค. 2563244
เดือน ก.ค.2,613
ปี 256334,086
ดูสถิติย้อนหลัง
สถานะการณ์ COVID-19
ประมวลภาพกิจกรรม

5 ก.ค. 2563 1 รูป

5 ก.ค. 2563 1 รูป

26 มิ.ย. 2563 1 รูป

นิเทศถ่ายทอดนโยบายติดตามการพัฒนางานและการป้องกันควบคุมโรค COVID–19

23 มิ.ย. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

23 มิ.ย. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

19 มิ.ย. 2563 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด