นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
28 ก.ย. 256332
เดือน ก.ย.4,760
ปี 256347,237
ดูสถิติย้อนหลัง
สถานะการณ์ COVID-19
ประมวลภาพกิจกรรม

29 ก.ค. 2563 1 รูป

29 ก.ค. 2563 1 รูป

28 ก.ค. 2563 1 รูป

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

28 ก.ค. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

25 ก.ค. 2563 1 รูป

พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข

24 ก.ค. 2563 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 17 มิ.ย. 2563 | เข้าชม 139 ครั้ง

EB 5

ประกาศเมื่อ 17 มิ.ย. 2563 | เข้าชม 34 ครั้ง

EB 6

ประกาศเมื่อ 17 มิ.ย. 2563 | เข้าชม 36 ครั้ง

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด