นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
28 ม.ค. 256492
เดือน ม.ค.5,921
ปี 25645,921
ดูสถิติย้อนหลัง
สถานะการณ์ COVID-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ประมวลภาพกิจกรรม

9 ธ.ค. 2563 1 รูป

7 ธ.ค. 2563 1 รูป

3 ธ.ค. 2563 1 รูป

เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉิน

2 ธ.ค. 2563 1 รูป

วันเอสด์โลก

1 ธ.ค. 2563 1 รูป

ศิทธิ์เก่า บม. บริจาคเงิน

13 พ.ย. 2563 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด